portfolio

motto: Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach i grotach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

 

Moja twórczość rodzi się w wyobraźni .

 Szukam światła i Światła.