portfolio

motto: Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach i grotach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

 

W mojej twórczości przewija się motyw szukania światła w jaskiniach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i w pozytywnych ludziach. Maluję ich portrety charakterologiczno - symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem. Piszę także dla Nich wiersze, aby ludzie zauważyli i docenili Ich rolę w świecie. Moja twórczość rodzi się w wyobraźni - Imagination.  Można odnaleźć w niej świat symboli, przetworzonej rzeczywistości, jest pełna emocji, pragnień, nadziei, wiary, filozoficznych treści i dążeń do wyznaczonego celu - Szukam światła i Światła.