odznaczenia i nagrody

  • Czesław Jałowiecki - statuetka Halna

    Czesław Jałowiecki - statuetka Halna

 

W kwietniu 2023 roku

 

zostałam uhonorowana

 

prywatną nagrodą

 

Artysty Rzeźbiarza Czesława Jałowieckiego

 

- statuetką Halna - za osiągnięcia artystyczne.

 

Za co bardzo dziękuję