o mnie

 motto:

Życie jest jak szukanie światła w grotach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

 

Jestem malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików ( ZPAMiG ), Koła Plener Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich  ( OW SARP ) oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków ( WSP ). W 2017 r. zostałam wpisana do rejestru malarzy ArtInfo.

Lubię malować, podróżować i czasami napiszę jakąś fraszkę lub wiersz. Zajmuję się także batikiem i ceramiką. Zbieram szkice oraz zdjęcia reportażowe z moich podróży i plenerów. Ktoś nazwał mnie Grotołazem, bo w mojej twórczości przewija się motyw szukania światła w jaskiniach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i w pozytywnych ludziach. Maluję ich portrety charakterologiczno - symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem. Piszę także dla Nich wiersze, aby ludzie zauważyli i docenili Ich rolę w świecie. 

Moja twórczość rodzi się w wyobraźni. Można odnaleźć w niej świat symboli, przetworzonej rzeczywistości, jest pełna emocji, pragnień, nadziei, wiary, filozoficznych treści i dążeń do wyznaczonego celu - Szukam światła i Światła.  

Urodziłam się w Zakopanem, gdzie wracam zimą każdego roku. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera. Moim ulubionym miejscem był zawsze Dom Kultury Jutrzenka w zakopiańskim parku, a nauczycielem rysunku i malarstwa był ceniony rzeźbiarz Czesław Jałowiecki. Rysunku architektonicznego przed egzaminem na studia uczyłam się pod kierunkiem architekta Zenona Remiego. Skończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Szkoła rysunku architektonicznego prowadzona pod kierunkiem architektów - profesorów: Henryka Dąbrowskiego,  Jana Szymańskiego, Adama Suflińskiego,  oraz Ludomira Słupeczańskiego i Franciszka Maśluszczaka dała mi podstawy warsztatu. Po obronie dyplomu pracowałam w biurach projektów, nadzorze i administracji budowlanej, a także bardzo krótko w prywatnej Galerii Alicji i Bożeny Wahl. Bardzo miło wspominam ten okres.

Od czasu ukończenia studiów maluję z wyobraźni ukochaną techniką gumy arabskiej z tuszem oraz maluję akrylem. Gdy moje córki dorosły i opuściły dom, zorganizowałam swoją pracownię i mogę malować obrazy w dużych formatach. Uciekam w swoje obrazy od zawsze - szukam przebicia przez skałę, wyjścia z tunelu bezdusznych sytuacji. Od 2014 r. współpracuję z Joanną Adamek i Iwoną Piszczelską - razem tworzymy grupę artystyczną Trzy Barwy. 

Od 2020 roku - od czasu wybuchu epidemii COVID 2019, moja twórczość krąży wokół tematu A JEDNAK ŻYCIE. Powstał już cykl niebieskich batików z ukwiałami, a także cykl obrazów na temat wody, morza i życia podwodnego, które wynikają z tęsknoty za nurkowaniem. W tym czasie  w moim malarstwie pojawiła się tematyka roślinna – nad i podwodna.

Brałam udział w wielu plenerach i wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych - są one wymienione w zakładce  lista wystaw. Moje obrazy i ceramika znajdują się w kolekcjach indywidualnych w Polsce i we Francji.  

 

 

 

 

Współpracuję z galeriami:

  

TouchofArt   i    AT art    -   tam można kupić moje obrazy i rysunki.

  

 

 • lista wystaw

  motto:  Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach i grotach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

 • about me

   motto: Life is like searching for a light in caves, clear open ways, and hope.

   

 • en français

  devise: La vie est comme une recherche de lumière dans des cavernes, des solutions pures, honnêtes, et de l’espoir.

   

 • publikacje

  Tu umieściłam informacje tylko na temat znanych mi drukowanych tekstów. Jest też wiele materiału na innych stronach internetowych i w filmach - te na tej stronie pominęłam.