batik

motto: Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach i grotach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

- Polish Artist - Ryszard Łucja Jagielska - painter - graphic artist - illustrator - author of batiks - potter - ceramicist - poet - Polish art -