Źródło życia

  • .

    .

Ryszarda Łucja Jagielska 

Źródło życia

Akryl

100x80

2022

Obraz ten namalowałam w Walewicach

- jest on wynikiem moich przemyśleń i wyobraźni.

Czyste źródło życia pomaga oczyścić zabłąkane myśli

i sprowadzić do rozwiązania wielu spraw,

spłukać i zmyć smutki.

Zawsze przy tym źródle możemy spotkać się

ze wspierającymi nas osobami i  Osobami. 

 

Bruno Rembieliński jest osobą, której dedykuję ten obraz - On wie dlaczego. 

 

 

 

Elżbieta Wichrowska - Janikowska jest osobą,

która   wspierała mnie przy malowaniu tego obrazu podczas

pleneru w Walewicach. Bardzo Eli dziękuję zarówno za wsparcie

jak i wieczory z Jej reportażami z Meksyku i Gwatemali.

Teraz czytam Jej książkę "Podróż do świata Majów" wspominając nasze rozmowy.  

 

Pleneriada WSP listopad 2022

 

Polish Artist - Ryszard Łucja Jagielska - painter - graphic artist - illustrator - author of batiks - potter - ceramicist - Polish art