Szczęśliwy pacież

 

I objawiła się WIECZNOŚĆ:

SPOKOJNA - CICHA - SZCZĘŚLIWA,

I ukazało się ŚWIATŁO:

BEZKRESNE - ŻYWE - PRAWDZIWE.

W tym OCEANIE DOBROCI

Błysków dostrzegam miganie:

A każdy inną świecił radością, szczęściem nadspodziewanym.

W takiej relacji cichej, bezsłownej przeżyłam duszy spełnienie.

Niespodziewaną RELACJĄ PANIE dałeś do życia natchnienie.

powrót >>