Szczęśliwy pacierz

 

I objawiła się WIECZNOŚĆ:

 

SPOKOJNA - CICHA - SZCZĘŚLIWA,

 

I ukazało się ŚWIATŁO:

 

BEZKRESNE - ŻYWE - PRAWDZIWE.

 

W tym OCEANIE DOBROCI

 

Błysków dostrzegam miganie:

 

A każdy inną świecił radością, szczęściem nadspodziewanym.

 

W takiej relacji cichej, bezsłownej przeżyłam duszy spełnienie.

 

Niespodziewaną RELACJĄ PANIE dałeś do życia natchnienie.

 

powrót >>

">wiara w świetle nauki >>>