Plotka

By zbudować należycie

Satysfakcji pełne życie,

Zapamiętaj dobre rady:

Nie zaczynaj nigdy zwady.

 

Nie powtarzaj słów krzywdzących,

Kłamstw i plotek niesprawdzonych.

Co się stanie, gdy podobne dotkną

Kiedyś Twojej żony?

 

Głupi ludzie powtarzają

Głupie słowa bez kontroli.

Głupi ludzie chętnie żyją

W cieniu informacją cudzą,

Cudzym życiem, cudzym kosztem,

Bo są głupi i się nudzą.

 

Ale słów fałszywych mocą

Można zranić, często zabić.

Będzie późno by naprawić

Wyrządzone komuś krzywdy.

Tego nie naprawisz NIGDY.