Jestem Kim jestem

Ty - uwięziony w klatce filozofii materialistycznej

- czy nie odczuwasz czasami potrzeby

bycia nie tylko żywym białkiem,

w którym przebiegają prądy elektryczne

i procesy chemiczne ???

Czy jesteś tylko kawałkiem żywego białka ???

Czy naprawdę nie potrzebujesz być Kimś więcej,

posiadającym Świadomość i Sumienie?

 

Bogiń i bogów w postaci słońca, księżyca  i drzew ....

ludzie wymyślali, bo byli im potrzebni

do okiełznania dzikiej ludzkości,

oswojenia strachu przed grozą natury

i czuli potrzebę życia bez strachu.

Składali im dary, ofiary 

- myśląc, że w taki sposób przekupią

i obłaskawią los. 

 

Natomiast nurt religii Judeo Chrześcijańskich

to ewenement w dziejach Świata.

 Bóg Jachwe jest zupełnie innym nurtem

w życiu religijnym człowieka.

Idea jednego Boga i dekalog

są Czymś,

co stawia tą dziką,

agresywną ludzkość na nogi

i daje szansę na przeobrażenie

Homo Agresora w Homo Empatę.

 

To największy skarb Ludzkości. 

 

Kim jest Istota

zwana przez nas

jedynym Bogiem, a przez Żydów Jahwe ???

- nie jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć.

 

Ludzie na wyższym poziomie duchowości

i dzieci, potrafią mieć

z Bogiem kontakt duchowy.

 Bóg potrafi wiele zdziałać

i zmienić w ich życiu.

 

Kto to jest za Siła ???

Ludzkość nie wie. 

Ludzkość nie zbadała tej Siły

w sposób naukowy.

 

Niektórzy wierzą,

niektórzy wiedzą Boga,

wielu ludzi ma kontakt psychiczny

z tą Siłą.

 

Kim jest Ta Istota???

 

Stary Testament opisuje

kontakt z Bogiem Jahwe w sposób,

w jaki ludzie widzieli i rozumieli Boga,

na tym poziomie rozwoju Ludzkości.

 Stary Testament to opis

jak sobie tłumaczyli wiele sytuacji,

lub jak chcieli uczłowieczyć ten odłam Ludzkości,

który nazywamy Żydami.

 

Byli prorocy,

którzy nauczali i prowadzili Żydów

przez życie i

w kontaktach z Bogiem.

Prorocy przepowiedzieli przyjście Jezusa

- Bóg postanowił zejść na Ziemię

w postaci ludzkiej,

aby nauczyć ludzi Miłości i Człowieczeństwa

- Jezus jest postacią historyczną.

 

Życie Jezusa

- jego nauki bardzo zmieniły

sposób myślenia ludzi

i jednocześnie ukazały naturę człowieka.

Za  naukę Miłości ukrzyżowaliśmy Jezusa

- tacy jesteśmy - my ludzie.

 

Homo - Agresor przeobrażał się powoli,

pod wpływen religii Judeo - Chrześcijańskich.

Uwierzyliśmy w Miłość,

bo Bóg żył wśród nas

i nauczał jak żyć i rozumieć

Miłość i Człowieczeństwo.

 

Mimo zgotowania wielkiej kaźni Bogu

i ukrzyżowania 

- Bóg nie przestał nas kochać

- mimo, że stał się naszą ofiarą,

którą nadal Mu składamy.

 

Powiedział nam,

że żadnych innych ofiar

od nas nie potrzebuje.

 

BÓG - Kto to jest?

Jakaż to  SIŁA ?

- nie wiemy, choć wielu doświadcza Boga.

Dla nas Judeo - Chrześcijan

jest po prostu  BOGIEM.

 

Wiele osób wypomina  krucjaty, inkwizycję,

palenie czarownic ....

- no tak,  Homo Agresor

potrafi wykorzystać wszystko aby zabijać

i rządzić

- nawet religię pacyfistyczną,

w której podstawowym przykazaniem jest

"Kochaj Pana Boga swego,

z całego serca swego,

z całej duszy swojej,

a bliźniego swego jak siebie samego"

i "nie zabijaj".

 

Ludzie nie przestrzegają dekalogu

i mają pretensję do Religii, twierdząc, że jest zła.

To nie Religia jest zła i nie Kościół jest zły,

tylko to, że nie przestrzegamy przykazań. 

 

Wychowujemy dzieci bez miłości,  w agresji

i dzięki temu nadal w społeczeństwie

jest wiele osób

z zaburzeniami osobowości

- obecnie 30 % , a było prawie 100 % - to jednak progres.

 

A Ty - uwięziony w klatce filozofii materialistycznej

- czy nie odczuwasz czasami potrzeby

bycia nie tylko żywym białkiem,

w którym przebiegają prądy elektryczne

i procesy chemiczne ???

Czy jesteś tylko kawałkiem żywego białka ???

Czy naprawdę nie potrzebujesz być Kimś więcej,

posiadającym Świadomość i Sumienie?