Historia naszej grupy Trzy Barwy

Trzy Barwy

Mieszkamy na Bielanach w Warszawie.

Grupę artystyczno-malarską

Trzy Barwy

stworzyłyśmy w 2014 r.

Wyrosła z marzeń

o wspólnej wystawie w Paryżu.

To była chwila puszczenia wodzy fantazji

– a potem pojawiło się pytanie:

Jak to zrobić?

Od czego zacząć?

I plan: malować, wystawiać, działać.

Dlaczego Trzy Barwy?

 Mając czerwony, żółty i niebieski,

można uzyskać wszystkie  kolory.

Ta nazwa odzwierciedla moc,

jaką ma nasza współpraca.

Działając razem mamy więcej odwagi,

dynamiki, pomysłów oraz dużo wzajemnego wsparcia.

Każda z nas ma swoją wyjątkową historię.

Prace Joanny Adamek to opowieść o przestrzeni.

Malarstwo Ryszardy Łucji Jagielskiej to szukanie światła i Światła.

Twórczość Iwony Piszczelskiej to droga poznania.

Świat nam sprzyja.

W 2018 r. wzięłyśmy udział

w  zbiorowej wystawie

MIROIR w Ratuszu V Dzielnicy  Paryża,

a potem w kolejnych zagranicznych wystawach.

Nadal aktualne jest nasze marzenie,

aby w Paryżu zorganizować trójbarwną wystawę.

Ale najważniejszą zmianą jest to,

że nasze wspólne działania dają nam tyle radości,

że zaczęłyśmy odnajdować Paryż tutaj,

w Warszawie.

Bierzemy udział w wystawach,

dyskutujemy o sztuce

i snujemy plany na przyszłość.

Codzienność,

postrzegana jako małe kroki

w kierunku realizacji  marzeń,

ma w sobie magię.

fotorelacje z wystaw >>>