Autorytety a ludzie mądrzy

Są ludzie z natury bardzo mądrzy

i potrafiący z każdej wiedzy

wyciągnąć kwintesencję

- czyli jej logiczny kręgosłup.

Ludzie tacy mają także intuicję

wynikającą z doświadczeń przodków

i własnych przeżyć.

Są też tacy, którzy uczą się dużo

i nigdy nie wiedzą co jest w życiu ważne,

cenne i wartościowe.

Mogą być nawet znanymi

pisarzami i naukowcami,

a nigdy nie dotrzeć do kwintesencji.

Tacy ludzie potrafią na manowce

ciągnąć za sobą całe stada innych,

którzy nie potrafią myśleć samodzielnie

i wierzą ślepo w manipulujące nimi autorytety.